tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer, kürkçü dükkanıdır